Download PDF by Pinhok Languages: Lær Norsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt: 2000 Nøgleord

By Pinhok Languages

ISBN-10: 1546712658

ISBN-13: 9781546712657

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bathroom lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, males ingen klar vejledning om hvordan guy lærer dem. Denne bathroom er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.

Denne prioriteringsmetode er velkendt indenfor sprogindlæringskredse. Betyder det at du ikke behøver at gøre en indsats for at lære? Nej, som med næsten alt andet, er en indsats påkrævet, males denne lavatory tilstræber at minimere den indsats der kræves for at få resultater. Når du for eksempel når til ord 500, vil du være udstyret med de ord og sætninger, som gør at du kan klare dig i hverdagen. Efter at have afsluttet alle 2000 ord / sætninger i bogen, er du stort set flydende.

Show description

Continue reading "Download PDF by Pinhok Languages: Lær Norsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt: 2000 Nøgleord"

Download PDF by Thomas Petersen: Min vej østover: Rusland, Sibirien, Baltikum, Ukraine,

By Thomas Petersen

ISBN-10: 8776917444

ISBN-13: 9788776917449

Bogen rummer et helt livs arbejde med Sovjetunionen og Rusland. Forfatteren (født 1938) har som historiker og slavist gennem 35 år forsket og undervist i Ruslands historie ved Slavisk institut, Aarhus Universitet. Bogen præsenterer viden, refleksioner, erfaringer samt er hav af oplevelser fra studier og fra mere finish 50 rejser. Til et område i verden, der i geografi og mentalitet er os i Vesten både så nært og alligevel så fjernt. Et livs arbejde med et enormt land og med et imperium – der efter en omtumlet historie og efter mere finish tre århundreders eksistens gik i opløsning i 1991. Bogen rummer selvstændige kapitler om Moskva og Skt. Petersborg. Desuden om den russiske provins, om Kaukasus, Sibirien, Ukraine, Baltikum, Centralasien samt om Armenien, Aserbajdsjan og Georgien. I forbindelse med Georgien en beretning om et eksklusivt møde med murbrækkeren, udenrigsministeren og præsidenten Eduard Sjevardnadse. Bogen afsluttes med et meget personligt præget essay om forfatterens baggrund og om hans liv før vejen mod øst. Den er skrevet i en causerende og letlæselig stil, der blander faktuelt stof med det reflekterende og personlige.

"Petersen forteller med innlevelse og kjærlighed til land og mennesker. Bogens brede kulturelle utgangspunkt bidrar til at leserne får et bedre grunnlag for å forstå kompleksiteten og det motsetningsfylte i Russland. Det er resultatet av en stor innsats som lærer og formidler af kunnskap. Underholdende. Petersen nøyer seg ikke med at referere det han ser og tenker han folder ut sine omfattende kunnskaper om historie og kultur med en entusiasme, som river leserne med".

Ingvild Broch, Tromsø, om net-udgaven af bogen i Nordisk Østforum

Show description

Continue reading "Download PDF by Thomas Petersen: Min vej østover: Rusland, Sibirien, Baltikum, Ukraine,"

Download e-book for kindle: Et Nynneliv: i ord og billeder (Danish Edition) by Lone Henriette Klittegaard

By Lone Henriette Klittegaard

ISBN-10: 8771455388

ISBN-13: 9788771455380

Et Nynneliv i ord og billeder er en fortælling om ydmyghed til et skrøbeligt liv.
Om kærligheden til et barn uden stemme og indflydelse.

Et Nynneliv fortæller om en dag i 11-årige Nynnes liv. Nynne er både mentalt og fysisk handicappet, males derfor kan guy godt leve et meningsfuldt liv. Handicappene giver naked nogle helt særlige udfordringer for Nynne og hendes familie i dagligdagen.

Et Nynneliv bliver dermed også et indspark i debatten om, hvem Velfærdsdanmark er til for, fosterdiagnostik og fravælgelse af fostre med handicap. For hvad er et godt liv?

Show description

Continue reading "Download e-book for kindle: Et Nynneliv: i ord og billeder (Danish Edition) by Lone Henriette Klittegaard"

Get Kritisk-rationel pædagogik: - en sober kombination af PDF

By Torbjørn Ydegaard

ISBN-10: 8771455280

ISBN-13: 9788771455281

’Kritisk-rationel pædagogik’ er baseret på Karl Poppers erkendelses- og dannelsesteoretiske tanker. Bogen bygger derfor i lige grad på den kritisk-rationelle metode og på Poppers arbejde imod de totalitære regimer og tendenser i de moderne og senmoderne samfund. Forudsætningen for ethvert pædagogisk arbejde med den lærendes erkendelse er den grundlæggende forståelse af læringens natur, det vil sige af hvordan læring foregår inde i hovedet på den lærende. Popper vover at sætte denne proces på formel! Sideløbende med det erkendelsesmæssige arbejde er der et dannelsesmæssigt perspektiv, der blandt andet afhænger af den måde undervisningen tilrettelægges på. I denne lavatory trækkes der især på Poppers arbejde med begreberne individualisme og altruisme som modvægt til den totalitære praksis i fascismen og socialismen. Det er praksisformer, der igen begynder at vise sig i et økonomisk svækket Europa! ’Kritisk-rationel pædagogik’ tilbyder således den mere teoretisk-faglige læser en helstøbt pædagogisk teori baseret på realisme, en teori med en klar forståelse af læringsbegrebet som forudsætning for pædagogiske og didaktiske overvejelser og handlinger og som sætter læring, pædagogiske handlinger, innovation og forskning på formel. Og på én og samme formel vel at mærke! Og den tilbyder den mere praktisk-faglige læser en bathroom, der drager praktiske konsekvenser af egen teori og anviser måder at deal with på. Endelig tilbyder bogen den professionsstuderende læser et velbegrundet alternativ til uddannelsernes hegemoniske forståelse af god opgaveskrivning.

Show description

Continue reading "Get Kritisk-rationel pædagogik: - en sober kombination af PDF"

Read e-book online Det metaforiske lederskab: - billedsproget bag PDF

By Niels Jægerum,UCN Forlag Forskning og Udvikling

ISBN-10: 877114479X

ISBN-13: 9788771144796

Denne lavatory er fyldt med organisatoriske billeder og ledelsesbilleder, fordi vores ledelsessprog er konstrueret, som en pallet af landskabsmalerier, der tilbyder os forskellige måder at story om, forstå og deal with i en ledelsesmæssig kontekst. less than læsningen af "Det metaforiske lederskab" vil du opdage, at det komplekse kan siges enkelt, og at det enkle også kan siges komplekst. De forskellige udbredte og kulturelt  betingede grundmetaforer undersøges i relation til  krop, videnskabsteori, ledelsespositioner og billeder af organisationen. Budskabet om det metaforiske sprog bag ved ledelsessproget er at kropsorienteringen, vores tankestrukturer, erkendelsesteorier og historicitet hænger sammen. Har et bestemt mønster for ledelsesteori først lagt sig til rette i en given kulturperiode, vil andre betydninger udspringe fra denne prototype. Har vi konstrueret en hammer vil vi lede efter søm. En metafor er på samme tid et fængsel og en mulighed. Bogen er en videnskabsteoretisk indføring i og en håndbog for, hvordan de mangeartede metaforiske positioner omsættes i refleksioner og handlinger i en organisatorisk kontekst. Det metaforiske lederskab er en akademisk lærebog med jordforbindelse og omsættelighed i både i den deepest og offentlige sektor og rummer både eksempler og opgaver til diplom og masterniveau i ledelse. Den leder, der har indsigt i billedsproget bag de kendte teorier om ledelse, vil stå godt rustet i forandringsbølger, fusionsorkaner, mekaniske nedskæringer, prikkerunder og andre farlige ting. 

Show description

Continue reading "Read e-book online Det metaforiske lederskab: - billedsproget bag PDF"

Download e-book for kindle: Smertens Soldat: Trines fortæling (Danish Edition) by Kasper Endelt

By Kasper Endelt

ISBN-10: 8776918084

ISBN-13: 9788776918088

Denne bathroom beskriver en households historie og kamp for at overleve. Den er set ud fra Trine Oronios som levede i slutningen af 1800 tallet. Ud fra hendes dagbog og lavatory har en manhattan levende slægtning Teran genudgivet den med meget lidt ændret. Det der specialt ved Familien er at de alle ikke kan svede eller mærke smerte, ingen ved hvorfor. males det kan de ikke. Vi følger deres historie fra den første der kan blive fundet til den sidste, fra Trines tid og hendes skæbne.

Show description

Continue reading "Download e-book for kindle: Smertens Soldat: Trines fortæling (Danish Edition) by Kasper Endelt"

Download e-book for iPad: Længe leve alfa-generationen (Danish Edition) by Martin Hans Jensen

By Martin Hans Jensen

ISBN-10: 8771140093

ISBN-13: 9788771140095

Ville du leve for evigt, hvis du havde mulighed for det?

Stop lige op, og tænk det ordentligt igennem. Du står ved en korsvej. Hvis du går til højre, vil du leve, ældes og dø, som du gør i dag, males hvis du går til venstre, vil du forblive ung og frisk, og leve for evigt. Hvilken vej ville du vælge?

I "Længe leve alfa-generationen" følger vi 26 årige Mikkel, som bor i København i året 2036. Mikkel er ikke som alle de jævnaldrende venner. Mikkel elsker sin mikrobølgeovn, sit down 8-16 activity, sine LP-plader og sin gamle cykel. Mikkel er gammeldags i sin tilgang til livet, og det er ikke altid nemt, når guy lever i år 2036, hvor nye smarte teknologier er indbygget i alt og alle, og guy står på tærsklen til en helt big apple evolution ...

EN OVERSKUELIG bathroom, SOM HELT SIKKERT VIL provide DIG NOGET AT TÆNKE OVER - OGSÅ LANG TID EFTER DU HAR LÆST DEN.

Show description

Continue reading "Download e-book for iPad: Længe leve alfa-generationen (Danish Edition) by Martin Hans Jensen"

Download PDF by Janaki Khadka,Namgyal Jangbu Sherpa,Kurt Lomborg: Da Nepal skælvede (sort-hvid) (Danish Edition)

By Janaki Khadka,Namgyal Jangbu Sherpa,Kurt Lomborg

ISBN-10: 8771704841

ISBN-13: 9788771704846

Denne lavatory er en beretning om de to shop jordskælv i Nepal i foråret 2015. Bogens forfatter, Janaki Khadka, bor i Kathmandu og er en af Himalayan Project’s lokale medarbejdere. HP’s aktiviteter i Nepal er koncentreret i Solu området, som ligger øst for hovedstaden op mod Himalaya. Aktiviteterne omfatter to hovedområder: scholarships til skolebørn og studerende samt forskellige byggeprojekter (skoler, sundhedsklinikker, energiforsyning, beskæftigelse o.a.).

Bogen hoveddel består dels af Janakis personlige fortælling om sine oplevelser less than jordskælvene, og dels børnenes beretninger indsamlet af Janaki ved hendes uddelinger af scholarships. Denne fortælling suppleres med Kurt Lomborg løbende opdateringer på Himalayan initiatives hjemmeside med de beretninger som han modtog fra medarbejderne i Nepal. De giver et interessant billede af, hvordan informationerne fra det afsides Himalaya, hvor telefonforbindelserne er svagt udviklede, og yderligere forringede efter jordskælvet, kommer ind først hovedsageligt som rygter, der oftest er overdrevne og dramatiserede, for sidenhen gradvist at tegne et mere sandfærdigt billede af forholdene.

Show description

Continue reading "Download PDF by Janaki Khadka,Namgyal Jangbu Sherpa,Kurt Lomborg: Da Nepal skælvede (sort-hvid) (Danish Edition)"

At studere musikvidenskab (Danish Edition) by Bo Marschner PDF

By Bo Marschner

ISBN-10: 8771454802

ISBN-13: 9788771454802

Denne lavatory behandler emnet musikvidenskab både som sag, dvs. som forskningsområde, og som fag, forstået som studium. Den er i første række skrevet til brug for fagstuderende ved universiteterne. I den forbindelse er sigtet delvis kritisk, idet der i Danmark ikke provides en entydigt musikvidenskabelig grunduddannelse. En sådan plæderer bogen for.

Dens indføring i sagsemnet musikvidenskab afgrænses af udvalgte synsvinkler, som er bestemt af personlige hovedinteresser og prioriteringer. Det er disciplinens traditionsgivne kerneområder der behandles.

Forfatteren appellerer derfor til at hans udspil føres videre, af kolleger fra andre forsknings-felter eller gennem kritik – I fagets og sagens tjeneste.

Show description

Continue reading "At studere musikvidenskab (Danish Edition) by Bo Marschner PDF"